“Miért szárad le, hogyha újra nő?”

2013. november 15-én pénteken, 19 órai kezdettel Dr. med. Kerekes Medárd Ferenc “Miért szárad le, hogyha újra nő?” című előadása. Dr. Kerekes Medárd Ferenc Braunschweig-ban dolgozó erdélyi pszichiáter gondolatai életről, szakmáról, kultúráról. (Helyszín: AlsterCity, Weidestraße 122b, ill.Osterbekstraße 90 b, 22083 Hamburg)

vagy vedd példának a piciny füszálat

„Előadásomban két vezérfonalat jelöltem ki. Egyrészt meghívottként bemutatkozom, szellemi-szakmai fejlődésem alakulásának intézményei és néhány kulcsszemélye, közvetlen rokonságom felidézése révén érzékeltetni kívánom, hogyan kerülhet egy ember „Székelyvásárhelyről” a Niedersachsen-Braunschweig-i MULTIKULTURALÍTÁSBA. Másrészt hivatásomról, szakmámról, annak néhány alapfogalmáról és fejlődéstörténeti mozzanatáról fogok beszélni. Kezdve azzal, hogy az emberek, föl egészen az egyetemi tanári szintig, gyakran összetévesztik a pszichiátriát és a pszichológiát.

Két területről kívánok részletesebben nyilatkozni, amelyeken a legnagyobb gyakorlatot szereztem. Ezek a következők: addiktológia (a szenvedélybetegségek tudománya), gerontopszichiátria (időskori felsőbb idegműködési zavarok).

Egyszóval, az előadás velem kezdődik és látszólag rólam szól, de az én személyiségem fokozatosan háttérbe vonul (nem szorul!) a lét nagyobb és fontosabb kérdései (egészség-betegség, élet-halál, egy másfajta gyászmunka, mentálhygiéne) halmozódásával.

Bemutatkozásom rejtett, ám a legteljesebb nyíltsággal felvállalt célja egy hosszú lejáratú, kreatív kapcsolat felépítése a Hamburgi Magyar Testvéreinkkel-és természetesen bármely más nációhoz tartozó rokonaikkal, barátaikkal.”

Leave a Reply