Barangoló Portya

Éjszakai túra, vadkemping, kihívások és a kicsik elkápráztatása jellemezte a 16 év feletti vándorcserkészeink évnyitó kirándulását augusztus 26 és 28 között, amelyen egyúttal 2 új vándorjelöltünk kezdte meg az éves felkészülését a vándorcserkészek életére.
Tulipán és Villám már mindketten őrsvezetők és Barangoló ígéretüket letéve elindultak az úton, hogy Krisztuskövetésük és szolgálataik példája révén tudatosan is erősítsék a cserkésztörvény szellemiségét. Mindezt sok vidámsággal és vagánysággal fűszerezték a lányok, akik esőben indultak neki a kézzel rajzolt térkép alapján az ismeretlen buchholzi erdőségnek. A péntek éjszakába nyúló kirándulást követően egy gyönyörű sátorhelyre értünk, amelyet azonban csak hajnalban tudtunk ténylegesen csodálni. Isten teremtését és megőrző, az esőtől is megóvó kegyelmét dicsérve indultak neki a jelöltek az első próbának, a vándorbot kiválasztásának.

A menet közben talált egyéb botokból pedig már a tábori kapu készült, amin a Hamburgi Magyar Iskola családjai csatlakozhattak az ünnepléshez, ugyanis a Bolyai Farkas Cserkészcsapat vándor őrse, az Északi család egy Akadályversenyt rendezett a gyerekeknek és szüleiknek a tanévnyitó alkalmából. Vásárnap, a portyát záró házi Istentisztelet előtt pedig már a vándorigazolvány és a zöld nyakkendő szélére kerülő szürke Barangoló csík felvarrása is megkezdődött.

Gratulálunk az új jelölteknek és a teljes vándor őrsnek! Kívánom, hogy ne csak kiállják a próbát, de Istenbe vetett hitük erőssége és vidám öröm kísérje őket utukon!

Hálát adok az én Istenemnek, minden ti rólatok való emlékezésemben,
Mindenkor minden én könyörgésemben mindenitekért nagy örömmel könyörögvén, Mivelhogy résztvettetek az evangyéliom ügyében az első naptól fogva mind ez ideig; Meg lévén győződve arról, hogy a ki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig.
Filippi 1:3-6.

Jó Munkát!
Sanyi bá’

Brockhauser Sándor cst., cspk.
Bolyai Farkas Cserkészcsapat, Hamburg
bfcscs-kapcsolat@googlegroups.com

Leave a Reply