(Felnőtt-) cserkész szemináriumok

Légy Résen!

Ezúton is köszönöm a KMCSSZ Európai kerületének a bizalmát, hogy a Felnőttcserkész Szakág részére kitűzött programom mellé felsorakozva megválasztott és rám bízta a Szakág vezetését az elkövetkező időszakra.

Hívok mindenkit Végh Tamás, egykori fasori lelkész, sokunk szeretett Tamás bácsijának a sorozatára: 

Január 29, Február 5, 12 és 19-én 15:00-16:30.

Hamburgban járókat személyesen is várjuk, de az interneten is be lehet csatlakozni Zoom-on.

Jelen korunkban a felnőtt cserkészekre különösen is nagy feladat hárul: Nem pusztán az utánpótlás, a pénzügyi és kapcsolatrendszeri támogatás megadása, de sok-sok olyan kérdés megválaszolása is a Krisztuskövetéssel kapcsolatban, amivel korábban a fiatalabb korosztály a papját/lelkészét közvetlenül kereshette meg. Mára azonban sokak számára ez a kapcsolat megszakadt és csak kevesen tudják, hogy magyar cserkésztörvényeink magyarázata a 10-ből 7-nél hivatkozik név szerint a Szent Biblia Istenére 
(Sík Sándor: A cserkészet 1930. 23-26.oldal).

Ennek a szellemiségnek a példamutató továbbadására tettünk fogadalmat, de hogyan segítsük csapatainkat, fiataljainkat, akikben óhatatlanul ott zakatolnak a kérdések:

– Én nem hiszek! De egyáltalán mi a lényege a Bibliának?!
– Ha létezik, mit lehet tudni az Istenről?
– Ki az ember és ki vagyok én? Mit mond erről az Isten?
– Kicsoda Jézus? Értünk és miattunk halt meg? De miért?
– Tényleg elveszett vagyok Jézus nélkül?

Négy egymást követő vasárnap délután fogjuk végigjárni ezeket a témákat.

Gyertek és hívjatok érdeklődőket ismerőseitek közül, a csapatotokból,  kerületből, szövetségből!

Brockhauser Sándor cst., cspk.
Felnőttcserkész Szakágvezető,
KMCSSZ I. kerület (Európa)

Bolyai Farkas Cserkészcsapat, Hamburg
bfcscs-kapcsolat@googlegroups.com

This image has an empty alt attribute; its file name is image-2.png

Leave a Reply