Hamburgi Magyar Iskola Hírlevele

Segíts a közös ebédben!

Kedves HMI-s családok!
Október 27-re várnánk még az italt hozó család jelentkezését!
Decemberig már van jelentkező a főételre, de italokat, sütiket, gyümölcsöket hozókat még továbbra is várjuk: feladatabeosztás.
Az ebéd előkészületeivel párhuzamosan most szombaton is lehetőség lesz a nagyobb gyerekek részre (8 éves kortól) magyar cserkészfoglalkozáson is részt venni. Az erre gyülekezőket már 11:00-től várja Kitti szeretettel.
Üdvözlettel,
A HMI szervezők lelkes csapata

======================================

HMI Óvoda hírlevél

Kedves HMI bölcsödések és óvodások családjai!
Október 27-én a témánk továbbra is az ősz és ezzel kapcsolatban a falevelek és termések lesznek. A családoktól ez alkalommal azt kérnénk, hogy gyűjtsenek (és hozzanak) faleveleket, amiket lepréselnek otthon és hozzanak bátran talált terméseket (diót, mogyorót, makkot, gesztenyét). Ezek adják majd a barkácsolás alapját.

A gyerekek a Halloween-hez kapcsolódó természettudományos kísérletek közben megismerkedhetnek magával az – immár Magyarországon és Németországban is egyre elterjedtebb – ünneppel is.
Mint múlt alkalommal bemutatkozott, a 0-18 hónapos korosztályra is több játéklehetőség fog jutni, nekik berendezésre kerül egy külön mászósarok a teremben. Így a figyelmük lekötése mellett továbbra is hallani fogják a zenét, mondókákat, énekeket és a beszélgetéseket fejlesztve a nyelvtudásukat.
Ez alkalommal kísérleti jelleggel a már elsős németországi általános iskolai osztályba járó gyerekeknek lehetőségük lesz áthallgatni az iskolai program első foglalkozására a betűvetők csoportjába. Így ezeknek a gyerekeknek módjuk lesz a magyar hangformálással és egy-két magyar betűvel megismerkedni. Erről az alternatíváról azonban a szülők dönthetnek..
Reméljük, hogy ismét új élményekkel gazdagodhatnak a kicsik és nagyok, sok szeretettel várunk mindenkit!
Új játékok és élmények bevezetéséhez szükségünk lenne kettő darab fehér lepedőre (hagyományos, nem gumírozott), amire a családnak már nincs szüksége. Akár lyukas is lehet.
Üdvözlettel,
A HMI szervezők lelkes csapata
======================================

Márton napra készülünk az Iskolában

Kedves Iskolás Családok!

Az Alsó/Felső tagozaton a következő alkalmon, Október 27-én készülünk a Márton nap november 3-i közös megünnepelésére. A Tudósok foglalkozáson pedig Kemény Jánossal, a BASIC nyelv feltalálójával fogunk megismerkedni, majd pedig Balázs, Edit és Csilla segítségével néptáncolunk, éneklünk.

Ne felejtkezzünk el az iskola utáni egész estés táncmulatságról sem, ami este 8-tól lesz a Stadteilschule Winterhude-ban (Meerweinstraße 26-28).

Mindenkit várunk
A HMI lelkes szervezői és tanárai

======================================

Balassi Intézet

Kedves Iskolás Tanárok és Szülők!

A szünet alkalmával hazalátogatva a Balassi Intézettől kértünk új munkafüzeteket, melyekért betérve tegnap lehetőségem nyílt Dr Maróti Orsolyával, a Külügyminisztérium Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért felelős főosztályvezető helyettesével két órát beszélgetnem. A HMI alakulásának és jelenlegi munkájának bemutatása mellett egyik fő kérdés az iskolánk akkreditációs lehetőségei voltak. Orsolya üdvözölte az iskola megalakulását és külön örült neki, hogy a gyerekekkel való foglalkozást már kis kortól, bölcsödével és óvodával elkezdjük, ahol a ringatás, mondókázás, verselés, éneklés, mesék, játékok, versenyek, előadások, bábozás mellett a nagyobbaknak kézműveskedés és egyéb izgalmas programok a nyelvgyakorlás természetes közegét, egy magyarul beszélő közösséget alapoz meg a gyerekek számára. Ugyanis ez -ahogy hangsúlyozta- nélkülözhetetlen a későbbi fejlődés és iskolai foglalkozások érdekében is. A tapasztalat világszerte azt mutatja, hogy az iskolás korban a gyerekekkel való foglalkozás csak ott hatékony és eredményes, ahol a feladatok és kényelmetlenségek alól nem húzódnak ki a családok, hanem a gyermekeket a szülők rendszeres munkával segítik és a fogalkozásokra megalkuvást nem tűrően hozzák el. Ebben és a későbbi folyamatos nyelvgyakorlásban is fontos szerepe van az iskolai és iskolán túli magyar közösségeknek, mint például cserkészet, táncház, foci-, film- és könyvklubok. Ezért dícsérte a hamburgi cserkészet beindítását is, ami követi a Buanos Airesben és máshol a világon jól működő mintát. Orsolya biztosított hosszútávú támogatásukról, valamint lehetőséget is kínált nagyobb gyermekeink számára magyarországi tanulmányév-programjukban való részvételre.

Az iskolánk elismertetését illetően kiderült, hogy akkreditálási lehetőségeinket már eddig is jól mértük fel, de Orsolya  további részleteket adott meg, illetve tisztázott pár kérdést:

+ Konzuli modell

München és Stuttgart után most folynak a tárgyalások a berlini konzulátuson keresztül a konzuli modell ottani, tartományi szintű bevezetéséről. Ebben a modelben megadott követelménynek kell megfelelni (pl. tanárok alkalmazása, tantermek biztosítása, felelősségbiztosítás, gyermekek előzetes beiratkozása, részletes tanterv jóváhagyatása és a gyermekek részvételének ellenőrzése, igazolása).  A tanórákon hiánytalanul megjelent gyermekek németországi bizonyítványába származási nyelv tantárgyként kerül a hétvégi iskolai részvétel bejegyzésre, ám ez mentességet más nyelvtanulási kötelezettségek alól nem ad.

+ ECL nyelvvizsga

A nyelvtudás bizonyításának egy direkt módja egy nyelvvizsga letétele. 14 éves kortól magyar nyelvvizsák letételét az ECL nyelvvizsga keretében Pécsi Egyetemi központtal szerveznek és velük szerződést kötve és követelményeiknek megfelelve lehetőség van helyi nyelvvizsgaközpont létesítésére is. Ilyen Stuttgartban és Münchenben már létezik is. Orsolya felhívta azonban a figyelmet, hogy egyes országokban anyanyelvi nyelvtudást idegen nyelvként nem feltétlen ismernek el.  Fontos még megjegyezni, hogy ez egy hivatalos nyelvvizsga, aminek a követelményszintjei nemzetközi mércéknek felelnek meg és ami komoly felkészülést igényel.

+ Magyarságismereti cserkészvizsga

Ezen kívül a Külügyminisztérium akár anyanyelvi beszélőknek is kiállít nyelvvizsga ekvivalencia bizonyítványt az általuk akkreditált és régóta folyamatosan ellenőrzött, a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség által szervezett Magyarságismereti vizsga letétele alapján. Ebben a rendszerben a cserkészethez csatlakozott és a foglalkozásokon részvevő gyerekek saját motivációjuktól vezérelve, vezetőik útmutatása mellett, társaik körében járják végig a próbarendszert és teszik le a vizsgákat.

+ Magyar közoktatás

Felmerült kérdésünkre és kérésünkre, hogy diákjaink tudását a magyar közoktatás keretein belül miképp lehetne elismertetni, Orsolya elmondta, hogy a közoktatásba betagozódó diákok az új iskolájuk igazgatója döntése alapján vagy korosztályuknak megfelelően vagy legrosszabb esetben egy évet lemaradva tudnak becsatlakozni. Németországbeli magyar tanulmányaik igazolására nincsen külön szükség.

Annak igazolására, hogy magyar jártasságában a diák folyamatosan halad előre a konzuli model ad lehetőséget, a magyar közoktatás és így az általános iskolai bizonyítvány kiállításának követelményei ennél sokkal mélyebb tudást, nagyobb óraszámú foglalkozást, idő- és energiabefektetést igényelnek. Ugyan a közoktatás kivételes esetként (magántanulói státuszban) lehetőséget biztosít erre is, azaz a későbbi beilleszkedés elősegítése érdekében a magyar rendszert követő diákok szintjének igazolására, melyet osztályozó vizsga félévenkénti letételével lehet megszerezni, ám Orsolya kijelentette, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma, aki alá a közoktatás is tartozik, kifejezetten elzárkózik ezen kivételes eset hivatalos intézményesítésétől és eddigi tárgyalások során mereven elutasította a közoktatásba meghatározott óraszámok, és minősített tanárok nélküli, azaz a közoktatásba nem integrált képzések elismerését.

A Matrózok és Felfedezők részére kért Balassi füzeteken túl Orsolyától még további könyveket, játékokat, nyelvi készségfejlesztő eszközöket kaptuk, amelyeket Bogi által új életre hívott könyvtárunkban el is helyeztem.

Minden jot,
Brockhauser Sándor
HMI Alsó és Felső Tagozatok felelős szervezője

 

Leave a Reply