Egyleti Évzáró-est

Időpont: 2019.XII.14. 16:00
Helyszín: AlsterCity, Weidestraße 122b, ill.Osterbekstraße 90 b, 22083 Hamburg

Minden érdeklődőt szeretettel várunk egyletünk vacsorával egybekötött évzáró estjére, ahol gyerekek játszadozása mellett kicsik és nagyok, családosok és egyedülállók együtt tölthetünk egy meghitt estét. Aki szeretné, az verssel, zenével, tánccal, énekkel vagy egyéb módon gazdagíthatja a programot.

A részvételi- és a vacsorához történő hozzájárulási szándékokat kérjük a következő email címre küldeni: robertjutkagyerko <_kukac_> gmail.com

Hamburgi Magyar Bál

Időpont:  2019.V.18. 14:00 Nyílt nap, majd 18:00 Bál
Helyszín: AlsterCity, Weidestraße 122b, ill.Osterbekstraße 90 b, 22083 Hamburg

A Bolyai Farkas Cserkészcsapat nyílt napján
14 órától Gyerekfoglalkozás
17 órától Bemutatkozó előadás
18 órától BÁL magyaros vacsorával
majd éjfélig tartó élőzenés táncház várja az érdeklődőket!

Hamburgi Magyar Iskola Hírlevele

Segíts a közös ebédben!

Kedves HMI-s családok!
Október 27-re várnánk még az italt hozó család jelentkezését!
Decemberig már van jelentkező a főételre, de italokat, sütiket, gyümölcsöket hozókat még továbbra is várjuk: feladatabeosztás.
Az ebéd előkészületeivel párhuzamosan most szombaton is lehetőség lesz a nagyobb gyerekek részre (8 éves kortól) magyar cserkészfoglalkozáson is részt venni. Az erre gyülekezőket már 11:00-től várja Kitti szeretettel.
Üdvözlettel,
A HMI szervezők lelkes csapata

======================================

HMI Óvoda hírlevél

Kedves HMI bölcsödések és óvodások családjai!
Október 27-én a témánk továbbra is az ősz és ezzel kapcsolatban a falevelek és termések lesznek. A családoktól ez alkalommal azt kérnénk, hogy gyűjtsenek (és hozzanak) faleveleket, amiket lepréselnek otthon és hozzanak bátran talált terméseket (diót, mogyorót, makkot, gesztenyét). Ezek adják majd a barkácsolás alapját.

A gyerekek a Halloween-hez kapcsolódó természettudományos kísérletek közben megismerkedhetnek magával az – immár Magyarországon és Németországban is egyre elterjedtebb – ünneppel is.
Mint múlt alkalommal bemutatkozott, a 0-18 hónapos korosztályra is több játéklehetőség fog jutni, nekik berendezésre kerül egy külön mászósarok a teremben. Így a figyelmük lekötése mellett továbbra is hallani fogják a zenét, mondókákat, énekeket és a beszélgetéseket fejlesztve a nyelvtudásukat.
Ez alkalommal kísérleti jelleggel a már elsős németországi általános iskolai osztályba járó gyerekeknek lehetőségük lesz áthallgatni az iskolai program első foglalkozására a betűvetők csoportjába. Így ezeknek a gyerekeknek módjuk lesz a magyar hangformálással és egy-két magyar betűvel megismerkedni. Erről az alternatíváról azonban a szülők dönthetnek..
Reméljük, hogy ismét új élményekkel gazdagodhatnak a kicsik és nagyok, sok szeretettel várunk mindenkit!
Új játékok és élmények bevezetéséhez szükségünk lenne kettő darab fehér lepedőre (hagyományos, nem gumírozott), amire a családnak már nincs szüksége. Akár lyukas is lehet.
Üdvözlettel,
A HMI szervezők lelkes csapata
======================================

Márton napra készülünk az Iskolában

Kedves Iskolás Családok!

Az Alsó/Felső tagozaton a következő alkalmon, Október 27-én készülünk a Márton nap november 3-i közös megünnepelésére. A Tudósok foglalkozáson pedig Kemény Jánossal, a BASIC nyelv feltalálójával fogunk megismerkedni, majd pedig Balázs, Edit és Csilla segítségével néptáncolunk, éneklünk.

Ne felejtkezzünk el az iskola utáni egész estés táncmulatságról sem, ami este 8-tól lesz a Stadteilschule Winterhude-ban (Meerweinstraße 26-28).

Mindenkit várunk
A HMI lelkes szervezői és tanárai

======================================

Balassi Intézet

Kedves Iskolás Tanárok és Szülők!

A szünet alkalmával hazalátogatva a Balassi Intézettől kértünk új munkafüzeteket, melyekért betérve tegnap lehetőségem nyílt Dr Maróti Orsolyával, a Külügyminisztérium Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért felelős főosztályvezető helyettesével két órát beszélgetnem. A HMI alakulásának és jelenlegi munkájának bemutatása mellett egyik fő kérdés az iskolánk akkreditációs lehetőségei voltak. Orsolya üdvözölte az iskola megalakulását és külön örült neki, hogy a gyerekekkel való foglalkozást már kis kortól, bölcsödével és óvodával elkezdjük, ahol a ringatás, mondókázás, verselés, éneklés, mesék, játékok, versenyek, előadások, bábozás mellett a nagyobbaknak kézműveskedés és egyéb izgalmas programok a nyelvgyakorlás természetes közegét, egy magyarul beszélő közösséget alapoz meg a gyerekek számára. Ugyanis ez -ahogy hangsúlyozta- nélkülözhetetlen a későbbi fejlődés és iskolai foglalkozások érdekében is. A tapasztalat világszerte azt mutatja, hogy az iskolás korban a gyerekekkel való foglalkozás csak ott hatékony és eredményes, ahol a feladatok és kényelmetlenségek alól nem húzódnak ki a családok, hanem a gyermekeket a szülők rendszeres munkával segítik és a fogalkozásokra megalkuvást nem tűrően hozzák el. Ebben és a későbbi folyamatos nyelvgyakorlásban is fontos szerepe van az iskolai és iskolán túli magyar közösségeknek, mint például cserkészet, táncház, foci-, film- és könyvklubok. Ezért dícsérte a hamburgi cserkészet beindítását is, ami követi a Buanos Airesben és máshol a világon jól működő mintát. Orsolya biztosított hosszútávú támogatásukról, valamint lehetőséget is kínált nagyobb gyermekeink számára magyarországi tanulmányév-programjukban való részvételre.

Az iskolánk elismertetését illetően kiderült, hogy akkreditálási lehetőségeinket már eddig is jól mértük fel, de Orsolya  további részleteket adott meg, illetve tisztázott pár kérdést:

+ Konzuli modell

München és Stuttgart után most folynak a tárgyalások a berlini konzulátuson keresztül a konzuli modell ottani, tartományi szintű bevezetéséről. Ebben a modelben megadott követelménynek kell megfelelni (pl. tanárok alkalmazása, tantermek biztosítása, felelősségbiztosítás, gyermekek előzetes beiratkozása, részletes tanterv jóváhagyatása és a gyermekek részvételének ellenőrzése, igazolása).  A tanórákon hiánytalanul megjelent gyermekek németországi bizonyítványába származási nyelv tantárgyként kerül a hétvégi iskolai részvétel bejegyzésre, ám ez mentességet más nyelvtanulási kötelezettségek alól nem ad.

+ ECL nyelvvizsga

A nyelvtudás bizonyításának egy direkt módja egy nyelvvizsga letétele. 14 éves kortól magyar nyelvvizsák letételét az ECL nyelvvizsga keretében Pécsi Egyetemi központtal szerveznek és velük szerződést kötve és követelményeiknek megfelelve lehetőség van helyi nyelvvizsgaközpont létesítésére is. Ilyen Stuttgartban és Münchenben már létezik is. Orsolya felhívta azonban a figyelmet, hogy egyes országokban anyanyelvi nyelvtudást idegen nyelvként nem feltétlen ismernek el.  Fontos még megjegyezni, hogy ez egy hivatalos nyelvvizsga, aminek a követelményszintjei nemzetközi mércéknek felelnek meg és ami komoly felkészülést igényel.

+ Magyarságismereti cserkészvizsga

Ezen kívül a Külügyminisztérium akár anyanyelvi beszélőknek is kiállít nyelvvizsga ekvivalencia bizonyítványt az általuk akkreditált és régóta folyamatosan ellenőrzött, a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség által szervezett Magyarságismereti vizsga letétele alapján. Ebben a rendszerben a cserkészethez csatlakozott és a foglalkozásokon részvevő gyerekek saját motivációjuktól vezérelve, vezetőik útmutatása mellett, társaik körében járják végig a próbarendszert és teszik le a vizsgákat.

+ Magyar közoktatás

Felmerült kérdésünkre és kérésünkre, hogy diákjaink tudását a magyar közoktatás keretein belül miképp lehetne elismertetni, Orsolya elmondta, hogy a közoktatásba betagozódó diákok az új iskolájuk igazgatója döntése alapján vagy korosztályuknak megfelelően vagy legrosszabb esetben egy évet lemaradva tudnak becsatlakozni. Németországbeli magyar tanulmányaik igazolására nincsen külön szükség.

Annak igazolására, hogy magyar jártasságában a diák folyamatosan halad előre a konzuli model ad lehetőséget, a magyar közoktatás és így az általános iskolai bizonyítvány kiállításának követelményei ennél sokkal mélyebb tudást, nagyobb óraszámú foglalkozást, idő- és energiabefektetést igényelnek. Ugyan a közoktatás kivételes esetként (magántanulói státuszban) lehetőséget biztosít erre is, azaz a későbbi beilleszkedés elősegítése érdekében a magyar rendszert követő diákok szintjének igazolására, melyet osztályozó vizsga félévenkénti letételével lehet megszerezni, ám Orsolya kijelentette, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma, aki alá a közoktatás is tartozik, kifejezetten elzárkózik ezen kivételes eset hivatalos intézményesítésétől és eddigi tárgyalások során mereven elutasította a közoktatásba meghatározott óraszámok, és minősített tanárok nélküli, azaz a közoktatásba nem integrált képzések elismerését.

A Matrózok és Felfedezők részére kért Balassi füzeteken túl Orsolyától még további könyveket, játékokat, nyelvi készségfejlesztő eszközöket kaptuk, amelyeket Bogi által új életre hívott könyvtárunkban el is helyeztem.

Minden jot,
Brockhauser Sándor
HMI Alsó és Felső Tagozatok felelős szervezője

 

Mezőségi táncház

Időpont:  2018.X.27-én 20:00-tól
Helyszín: Stadteilschule Winterhude, Meerweinstraße 26-28, 22303 Hamburg (térkép)

Szeretettel várunk a Magyarpalatkai Banda koncertjére és az utána hajnalig tartó táncmulatságra.

A belépés díjtalan, a koncert végén a kalap jár körbe, amibe örömmel várjuk önkéntes adományaitokat a zenészek tiszteletdíjára.

A mulatság batyus bál, ha teheted, hozz valami finomságot a közösbe, ami evőeszköz nélkül fogyasztható. Italokról és üvegpoharakról, papírtányérokról és szalvétáról gondoskodunk. Az italokért a büfés perselyben gyűjtünk.

Érdeklődő barátaidat szívesen hozd magaddal!

Hajnali Magyar Néptánccsoport

Református Istentisztelet – Gyülekezeti Találkozó

Időpont: 2018.V.10-én 10:00 órakor.
Helyszín: Hannover!

 

Kedves Észak-Németországi Magyar Gyülekezetek!

Írásbeli előrejelzésként küldöm ezt az értesítést, amit már minden gyülekezetünkben hirdettem:

május 10-én, csütörtökön, 10-kb. 19 óráig
Mennybemenetel napja (munkaszüneti nap!)

gyülekezeti találkozó lesz Hannoverben,

(Élet-)korunk problémái

melyre várjuk

a braunschweigi, brémai, göttingeni, hamburgi, hannoveri, hildesheimi gyülekezetünk minden tagját. A program minden korosztály számára tartalmaz valamit:

– a gyermekekhez Tóth Pál Zoltán, népi előadóművész Mátyás király című műsorával érkezik különböző népi hangszerekkel

– Dr. Szarka Miklós házasságterapeuta, családterapeuta, ref. lelkész a szakterületéről nyújt tudni- valókat, megszívlelnivalókat, segítséget a közép korosztálynak délelőtt is és délután is, előadás ill. interaktív foglalkozás formájában

– Dr. Imre Sándor orvos, gerontológus témája: az öregedés „művészete”, boldog, aktív idős kor….. az idősebbeknek

A gyermekeknek minden felnőtteknek szóló program idejére szervezünk külön foglalkozást és a fiataloknak is lesz külön program délelőtt és délután is.

A kötött programot istentisztelettel zárjuk 18 órakor, amit minden gyülekezet májusi istentiszteleteként tervezünk. A nap kicsengéseként kedv szerint ének, esetleg tánc.

Meleg ebédről gondoskodunk. A délutáni kávézáshoz szívesen fogadunk süteményeket, estére pedig a büféasztalhoz való bármilyen hozzájárulást.

Hamarosan küldjük a nap pontos programját is, most csak az a fontos, hogy minden érdeklődő ezt a napot betervezhesse a találkozóra.

Várunk mindenkit szeretettel!

a Hannoveri Gyülekezet Presbitériuma nevében is

Menkéné Pintér Magdolna

ref. lelkész

Médiasuli és Gyerektáncház

Időpont:  2018.II.17-én  12.30 / 14:00 órakor.
Helyszín: AlsterCity, Weidestraße 122b, ill.Osterbekstraße 90 b, 22083 Hamburg

Február 17-én délután Vendégeket fogad az egyesületünk.

Médiasuli – 12:30

12:30-tól egy kis közös ebéddel egybekötve Deli Csanád Hannoveri KCSP ösztöndíjas tart nekünk Médiasulit és vezet be minket a kisfilmkészítés rejtelmeibe.
+ akinek vannak digitalis fotói, videói, elhozhatja
+ aki szeretne, az az egyleti életről, újonnan alakult iskolánkról írhatna egy 1 bekezdés hosszú (egy-másfél perc felolvasva) szöveget
+ továbbá akinek konkrét kérdése is van, az küldje el előzetesen emailben: delicsan@gmail.com

A Médiasuli eredményeként a HMI-ről elkészült kisfilm megtekinthető itt!

Gyerektáncház – 14:00

14:00-tól pedig Tóth Pál Zoltán Nürnbergi KCSP ösztöndíjas mesél ízesen gyerekeinknek és játszik lábalávalót.

Hogy együtt tudjuk ropni, Borsos Edit segít majd kicsiknek és nagyoknak a néptáncolásban.

Mindenkit szeretettel várunk az AlsterCity-ben.

Beszámoló – Fényképek – Videóösszeállítás

Karácsonyi ünnepség

Kedves Egyesületi Tagok és Vendégek!

December 13-án, szombaton 18 órai kezdettel  karácsonyi ünnepséget tartunk.

(Helyszín: AlsterCity, Weidestraße 122b, ill.Osterbekstraße 90 b, 22083 Hamburg)

Különleges este lesz, Erdélyből látogatnak el virtuóz zenészek gazdag koncertjükkel:

– Martin Codoba „Florin” (prímás Palatca Band, Mezőség)
– ifj. Sándor Fodor „Neti Sanyika”(Kalotaszegi prímás)
– Fekete Márton „Kispuma” (Bratsche/ Kontra, Budapest)
– Szabó Csobán Gergő  (Kontrabass/ Nagybőgő, Budapest)

Szívesen látunk mindannyiótokat német vagy más nemzetiségű barátaitokkal együtt. Továbbitsátok baráti köreitekben a német vagy magyar meghívót.

Közösen gondoskodjunk róla, hogy a zenei program mellett a kulináris élvezetekről se maradjunk le! Hozzatok magatokkal enni- és innivalót: süteményt, pogácsát, kenyeret, szalonnát, kolbászt, hagymát, pálinkát, bort és mindazt, amit még szívesen megosztanátok másokkal!

A belépés ingyenes…. a kilépés nem biztos 😉

Üdvözlettel

A Vezetőség

Karácsonyi ünnepség

Weihnachtsfeier

 

 

Zenés táncos est Hajnali(g) és sok zenebona

Közhírré tétetik!

Május havának 9. napján péntökön estve 7 órától a Hajnali tánccsoport az AlsterCityben tartja mög az szokásos péntöki röndözvényét, amelyben az tekintetös látogató múlathatja idejét.
Mindön férfiembört és fehérnépet szeretettel várunk. Önni, inni valóhoz a helyszinön mindönki hozzájuthatik (ha hoz magának).

Mottó: Mindig is néptáncos akartam lenni, de rá kellett jönnöm, ahogy én táncolok, olyan nép nincs.

Helyszín: AlsterCity, Weidestraße 122b, ill. Osterbekstraße 90 b, 22083 Hamburg

903292_639678796118226_2763549956535695129_o