Német Iskolai Rendszerbe Integrált Magyar Anyanyelvi Oktatás

Kedves hamburgi magyar családok!

A Hamburgi Magyar Iskola (HMI) 2018 januárja óta folyamatosan rendszeres foglalkozásokat biztosít a környékbeli magyarajkú gyerekek anyanyelvi fejlődésének elősegítésére. A hétvégi foglalkozások során a gyerekek életkoruknak és fejlettségüknek megfelelő csoportokban nyelvi, zenei, drámapedegógiai fejlesztésben részesülnek, illetve a bölcsis és kisebb ovis gyerekek esetén a fejlesztés a szülők bevonásával történik. A Hamburgi Magyar Iskola nem csupán bizonyított pedagógiai módszerek használatával kívánja elősegíteni a két- vagy többnyelvű gyerekek fejlődését, hanem a hamburg és környékbeli hivatalokkal is együttműködésre törekszik. Ennek keretében egy felmérés készül, hogy mekkora igény lenne a hivatalos hamburgi oktatásba ágyazott magyar anyanyelvi fejlesztésre, mely az előzetes elképzelések alapján az órarendbe iktatottan, a hét valamely napjára tömbösítve, anyanyelvi tanárok bevonásával kerülne megvalósítására.

Kérjük kitöltve küldjék vissza a csatolt Érdeklődési Nyilatkozatot a hmi-kapcsolat@googlegroups.com címre, mely ugyan semmiféle elköteleződéssel nem jár, de nélkülözhetetlen a kezdeményezésünk megvalósításához!

Köszönettel és tisztelettel!

A HMI vezetősége

Balassi Bálint ösztöndíjprogram pályázat

Balassi Bálint ösztöndíjprogram pályázat

A magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) meghirdetésre tette a Balassi Bálint ösztöndíjprogram 2023-es keresztféléves tanévre a magyar nyelvi és magyarságismereti képzési pályázatot.

Az ösztöndíjprogram célja a Kárpát-medencén kívül, a diaszpórában élő, magyar származású, elsősorban a déli féltekén élő, 18 és 35 év közti, külföldi állampolgárságú fiatalok, magyarnyelv-tudásának és Magyarországgal kapcsolatos ismereteinek fejlesztése.

Az ösztöndíjprogram sikeres megvalósítása érdekében a KKM együttműködik a Magyar Diaszpóra Tanács tagszervezeteivel, különös tekintettel az ifjúsági közösségépítést elősegítő szervezetekkel, így a Külföldi Magyar Cserkészszövetséggel (KMCSSZ)

A képzés időtartama 9 hónap (2023. február–június, 2023. szeptember–december)

A KKM az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés időtartamára az alábbiakat biztosítja:
– ingyenes képzés
– 45 000 HUF/hó ösztöndíj (havonta fizetve)
– térítésmentes szálláshely
– diákigazolvány (kedvezményekre jogosít)
– egészségügyi szolgáltatás

A tervezett ösztöndíjas keretszám: 20 fő

A pályázat beküldési határideje: 2022. október 28., 24.00 (UTC+1)

Pályázati felhívás/Call for Application

Magyar https://balassischolarship.kormany.hu/2023-evi-keresztfeleves-magyar-nyelvi-es-magyarsagismereti-palyazat

English   https://balassischolarship.kormany.hu/hungarian-language-and-cultural-studies-2023

 Jelentkezési felület/Application:

Magyar  https://spjelentkezes.mdakft.hu/magyarsagismeret-keresztfeleves-2023/

English   https://spjelentkezes.mdakft.hu/en/hungarian-language-and-cultural-studies-programme-cross-semester-2023/

Információk a Külföldi Magyar Cserkészszövetségen belül:

Dömötörné Hársi Sarolta – E-mail: domotor.sarolta@kmcssz.org

Szórád Gábor – E-mail: gabona@aol.com

ECL Magyar Nyelvvizsga Hamburgban

Csaknem kétéves előkészület után, aláírásara került a megállapodás egyesületünk, a HME és az ECL Nyelvvizsgaközpont között, ami alapján Hamburgban létesül egy Nyelvvizsgahely, ahol ALTE akkreditáltsággal rendelkező Nemzetközileg elismert Magyar Nyelvvizsgát lehet majd tenni A2-B1-B2-C1 szinteken. Az ECL központtal való együttműködésnek hála, a hétvége folyamán a Hamburgi Magyar Iskola (HMI) oktatói illetve egyesületünk tagjai közül 10-en tudtak résztvenni itt Hamburgban Jakabné Somogyi Rozália által tartott ECL nyelvvizsgáztatói képzésen. A felálló csapattal még az év folyamán be tud indulni az új nyelvvizsgahely.

A magyar nyelvi jártasság hivatalos elismerésére itt Hamburgban a cserkészcsapatunkon keresztül volt még és van is lehetőség, hisz a Külföldi Magyar Cserkésszövetség (KMCSSZ) Őrsvezetői és Segédtiszti képzéseinek sikeres elvégzői a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztályának bizonyítványát vehetik át.

További híreink az ECL Vizsgahellyel kapcsolatban
itt a honlapon lesznek elérhetők.

Dr. Kocsis Károly előadása

Időpont:  2018.IX.22-én 19:00-tól
Helyszín: AlsterCity, Weidestraße 122b, ill.Osterbekstraße 90 b, 22083 Hamburg

A Kárpát-medence etnikai-nyelvi arculata: múlt-jelen-jövő
Dr. Kocsis Károly magyar nyelvű előadása

A geográfus professzor az előadás elején a Kárpát-medence és a haza fogalmát tisztázza.
Ezt követően hazánk etnikai-nyelvi gyökereinek történeti bemutatására kerül sor, főbb
korszakonként: X-XV. század, XVI-XVIII. század, XIX-XX. század eleje, majd az elmúlt
évszázad. Ennek során bemutatja a földrajzi környezet és a népesség etnikai összetételében bekövetkező változások összefüggéseit, a belső és nemzetközi migrációk hatásait. A közelmúlt etnikai-nyelvi folyamatainak vázlata során az előadó különös hangsúlyt helyez a rendszerváltozás óta eltelt időszakban lezajlott etnikai-nyelvi változásokra, az azokat meghatározó objektív és szubjektív folyamatok bemutatására (pl. természetes népmozgalom, migrációk, nemzeti öntudat szintje, a népszámlálástechnikai sajátosságok).
Az előadás végén a határainkon túli magyarlakta területek, az ottani etnikai alapú területi
autonómia földrajzi lehetőségeinek, a cigányság szállásterületének és az „elnemzetlenedés” folyamata területi sajátosságainak felvillantására is sor kerül. Az előadást a közeljövőben várható etnikai-nyelvi, demográfiai tendenciák bemutatása zárja. Az előadó a hallgatóságot számtalan, színes térkép és ábra segítségével kísérli meg lenyűgözni, hazánk, a Kárpát- medence folytonosan változó etnikai-nyelvi arculatának labirintusában elkalauzolni.

 

Május 19-én újra Magyar Iskola – Külön program: Továbbképző műhely

Időpont:  2018.V.19-én  10.00 illetve 13.30 órakor.
Helyszín: Grundschule Heideberg,
Heidbergstraße 89, 22846 Norderstedt (U1:Norderstedt Mitte)

Kedves Iskolások – Gyerekek, Szülők!

Janurik Boglarka, a Hamburgi Egyetem magyar nyelvész tanára elvállalta, hogy meglátogat minket és a Stuttgartban szervezett Hétvégi Iskolai Továbbképzés keretében leadott anyagait nekünk is elhozza.
Május 19-én, az iskolai foglalkozások előtt, délelött 10-től kezdődik a továbbképzés. A továbbképző műhelyt egy közös ebéddel kötjük majd egybe az aznapi iskolai foglalkozásokkal.
Az aktív segítőkön kivül minden érdeklődőt (és a későbbiek folyamán akár becsatlakozni kivánót) is várunk szeretettel.
Az előzetes programnak megfelelően május 19-én folytatódik a Hamburgi Magyar Iskola. További alkalmaink 2018 első félévében azok számára, akik még nem karikázták be a családi naptárban: Június 2, 16, 30.

Szombaton, Május 19-én, mint megszokott, a Norderstedt-i iskolában leszünk!
Cím: Grundschule Heideberg, Heidbergstraße 89, 22846 Norderstedt (100 méterre a Norderstedt Mitte U1 megállótól, a Budni drogériaüzlet mögött).
Autóval érkezők a Norderstedt Mitte alatti mélygarázsban parkolhatnak díjmentesen.

Térkép és navigációs koordináták a szórólapon!

Gyülekező: 13:30-tól.
Iskolakezdés: 14:00-kor
Foglalkozások vége: 17:00-kor
Zárás: 18:00-körül.

Újonnan érkezők számára a hivatalos beiratkozas a helyszinen.
A beiratkozási megállapodás formanyomtatványa a HMI-Alapdokumentum_2018 (HMI-Alapdokumentum) 4. számozott oldalán, közvetlenül a tagozati tantervek elött olvasható.

Míg a Bölcsi/Ovi-s gyerekek szülei közül továbbra is számítunk egyre-egyre, hogy a gyerek(ek)kel közösen résztvegyen a foglalkozáson, a többi szülő ellenben az előtérben, a foglalkozásokat nem zavarva beszélgethet/várakozhat és kérnénk majd őket, hogy segítsenek az almavágásban is, illetve a terem kezdés előtti berendezésében illetve a végén a visszarendezésben. A szépen beindult közös olvasást is folytatjuk, úgyhogy kérjük a családokat, hogy hozzák magukkal kedvenc könyveiket, amiket a többieknek is felolvashatnak a helyszínen nem kis örömet okozva a sok gyereknek. A Bölcsi/Ovi foglalkozásra érkező gyerekek hozzanak magukkal továbbá:
+ papucsot/mamuszt
+ ülőpárnát
+ 1-1 almát
!!! és ami új:

+ játszóruhát az iskolaudvarra, mert mostantól a gyülekező és az első programok az udvaron kezdődnek.
A lelkes és új taggal bővült segítőinknek köszönhetően ez alkalommal már a 0-3 (bölcsi) és 4 – 6 éves (ovi) korosztállyal külön (is) foglalkozunk és reméljük, hogy az új programok kicsiknek és nagyobbaknak is még inkább elnyeri a tetszését. Mi már nagyon várjuk! 🙂

Nagy örömünkre az Alsós és Felsős tagozatok az új iskolánkban már külön teremben lehetnek. A gyerekek most már mindenképp hozzanak:
+ egy füzetet,
+ tollat és ceruzát is,
+ és akik már megkapták a Tankönyvüket, azt se felejtsék otthon!
Elkezdtünk nem csak írni és olvasni gyakorolni, hanem a Himnuszt is énekelni. Kérjük, hogy ezt otthon is gyakorolják a gyerekek!

Új indítványként bevezetjük azt, hogy a gyerekeknek sütit/italt hozunk, hogy az éhség ne legyen akadály és a gyerekek nyugodtan játszhassanak még a foglalkozások végeztével is egymással. Kérjük, hogy az egyes családok jelentkezzenek előre:

Minden gyereket és szüleiket szeretettel várja a szervezők és segítők lelkes csapata!

Mády Katalin előadása: „Nyelvtanóra idősebbeknek és haladóknak“

2013. december 13-án pénteken, 19 órai kezdettel Mády Katalin „Nyelvtanóra idősebbeknek és haladóknak” című előadására kerül sor (Helyszín: AlsterCity, Weidestraße 122b, ill.Osterbekstraße 90 b, 22083 Hamburg).OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Valószínűleg kevés tantárgy van, amelyik annyira népszerűtlen, mint a nyelvtan. Pedig bár a nyelve(ke)t magas szinten használjuk, mégsem ismerjük mélységeiben, és bőven van még mit tanulnunk róla. Hrabal ‘Táncórák idősebbeknek és haladóknak’ című kisregényének szereplőihez hasonlóan haladó nyelvhasználóként az este során közösen gondoljuk tovább a nyelvről alkotott elképzeléseinket.”